Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Versie 0.2 || Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024

Wij zijn ons bewust van uw privacy

Wij, Millennium Sports, gevestigd op De Wel 42 in Hoevelaken, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Wij nemen uw privacy serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacybeleid lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@millenniumsports.nl.

1. Gegevens die wij verwerken

Millennium Sports verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in online correspondentie en telefonisch

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Millennium Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw in- en uitschrijving
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Millennium Sports bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Millennium Sports verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Millennium Sports gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Millennium Sports.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Millennium Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.